Voorstelling

Thuisverpleging Katleen Bulcke uit Diksmuide stelt het welzijn van haar patiënten op de eerste plaats wat zich uit in een doorgedreven dienstverlening, gezond advies en uitmuntende begeleiding.

Achtergrond

Ik voelde al sinds lange tijd de nood om mensen te helpen, vandaar heb ik de studie “verpleegkunde ” gevolgd. Ik ben afgestudeerd in ’97.

Daarna ben ik aan de slag gegaan in de “thuisverpleging”. Ik vind het belangrijk dat de patiënt zo lang mogelijk in zijn eigen vertrouwde omgeving kan thuis wonen en zo zelfstandigheid kan bewaren. Bij thuissituaties is een veel persoonlijker contact en een hechtere band met de patiënt dan in het ziekenhuis het geval is. Je ziet de mens achter de patiënt. Op deze manier kun je de persoonlijke en medische toestand van zeer nabij opvolgen bij een langdurige verzoring. Je werkt samen met huisarts en patiënt.

Werkwijze

Indien u thuisverpleging nodig heeft kunt u rechtstreeks contact nemen of dit doen via de huisarts.

Daarna probeert Katleen de situatie en de benodigde zorg in te schatten. Vervolgens wordt alles ingepland.

Katleen gaat altijd langs om bij een eerste bezoek de zorgplanning op te maken , aan de hand van de gewoonten van de patiënt. Op deze manier kan de thuissituatie ook beter ingeschat worden.

Soms komt een patient thuis van ziekenhuis en is er vooraf weinig info over de verdere verzorging dan is ook een luisterend oor nodig.

Praktisch

Niet alleen oudere mensen kunnen beroep doen op thuisverpleging ook tijdelijke zorgen na ongeval of operatie kan op elk ogenblik in je leven nodig zijn.Wat betreft de betaling is thuisverpleging volledig terugbetaald door de mutualiteit. Als patiënt hoeft u niets zelf te betalen.